Building core competencies in pharmacy informatics

Ký hiệu xếp giá
615.1023 F794
Dewey
615.1023
Xuất bản
1. - Washington, D.C.: American Pharmacists Association, 2010
Mô tả
507tr ; 23 cm
ISBN
9781582121444
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pharmacy informatics,
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: foundations of pharmacy informatics, computing and telecommunication fundamentals, health care data management and exchange, medication use process I: assessment and ordering interventions, medication use process II: pharmacist invitation and assessment of medication interventions, medication use process III: medication dispensing and distribution, medication use process IV: electronic systems for medication verification administration, and documentation, medication use process V: medication-related monitoring and outcomes measurement, pharmacy informatics ecosystem.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002395  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5772