Auto fundamentals

Ký hiệu xếp giá
629.231 A9393
Dewey
629.231
Xuất bản
12. - Tinley Park, IL: The Goodheart-Willcox Company, Inc., 2020
Mô tả
240tr ; 28 cm
ISBN
9781635636604
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Automobiles
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: career opportunities, safety, automotive tools and test equipment, building an engine, design, construction, and application of engine components, engine classification, parts identification, engine size and performance measurements, electrical system fundamentals, computer systems, ignition systems, fuel injection system, fuel and air supply systems, cooling systems, lubrication systems, exhaust systems, emission controls, charging and starting systems, chassis electrical, engine clutches manual transmission and transaxles, automatic transmission and transaxles, axles and drives, four-wheel drive, brakes, suspension systems, steering systems, wheels and tires, wheel alignment, air conditioning and heating.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002396  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6279