Pharmacy informatics

Ký hiệu xếp giá
615.1 A5489
Dewey
615.1
Xuất bản
1. - Boca Raton: CRC Press, 2010
Mô tả
289tr ; 25 cm
ISBN
9780367384807
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pharmacy informatics, Pharmacy, dược
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
What is pharmacy informatics? -- Drivers of change: emergent information and biotechnologies -- Computer and informatics basics -- Controlled vocabularies -- Literature and the world wide web -- Hospital information systems -- Pharmacy information systems -- Bedside bar coding technology and implementation -- Pharmacy informatics as a career -- Avoiding medication errors / Joseph E. Scherger and -- Tertiary information sources for professionals and patients -- PDAs and handheld devices -- The practice of evidence-based medicine -- Clinical pharmacokinetics computer programs -- Clinical decision support systems -- Data mining for pharmacy outcomes -- Pharmaceutical sciences in a virtual world -- Where do we go from here?
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002407  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6067