Functional Informatics in Drug Discovery

Ký hiệu xếp giá
615.19 I2999
Dewey
615.19
Xuất bản
1. - Boca Raton: CRC Press, 2008
Mô tả
146tr ; 23 cm
ISBN
9780367452940
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pharmaceutical technology, dược
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Intelligent automation -- Neurally inspired algorithms as computational tools -- Using pharmacodynamic biomarkers to accelerate early clinical drug development -- Opportunities in CNS drug discovery and development -- Clinical success of antibody therapeutics in oncology -- Relating target sequence to biological function -- Use of protein microarrays for molecular network analysis and signal-pathway profiling -- Laser-microdissection-based transcriptomics using microarrays.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002409  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5421