Great writing. 4, Great essays

Ký hiệu xếp giá
808.042 F671g 4
Dewey
808.042
Xuất bản
Fourth edition. - Boston, Ma: National Geographic Learning, 2014
Mô tả
210tr ; 28 cm
ISBN
9781285750743 International student edition + onli
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, kỹ năng viết, ngữ pháp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: exploring the essay, narrative essays, comparison essays, cause-effect essays, argument essays, other forms of academic writing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002412  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3649