English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers and ebook

Ký hiệu xếp giá
428.24076 M9788e 2019
Dewey
428.24076
Xuất bản
5. - Cambridge University Press, 2019
Mô tả
380tr ; 26 cm
ISBN
9781108586627
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, Grammar, ngữ pháp, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: present and past, present perfect and past, future, modals, if and wish, passive, reported speech, questions and auxiliary verbs, -ing and to…, articles and nouns, pronouns and determiners, relative clauses, adjectives and adverbs, conjunctions and prepositions, prepositions, phrasal verbs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002414  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5831