Skillful 4: listening & speaking student's book

Ký hiệu xếp giá
428.34 P2975
Dewey
428.34
Xuất bản
2. - London: Macmillan Education, 2018
Mô tả
190tr ; 25 cm
ISBN
9781380010841
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Listening, English language, tiếng Anh, nghe, nói
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: gathering, games, energy, risk, sprawl, behavior, expanse, change, flow, conflict
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002402  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8241