Aspects of Britain and the USA

Ký hiệu xếp giá
909 G2448a
Dewey
909
Xuất bản
1. - Oxford University Press, 1992
Mô tả
95tr ; 27 cm
ISBN
9780194542456
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Mỹ, Anh, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The British people, the geography of Britain, British history, British institutions, the American people, American geography, American history, American institutions, comercial, economic and political institutions, the English language.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002421  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3654