Complete IELTS. Bands 5-6.5. Student's book without answers

Ký hiệu xếp giá
428.24 B871c 2012
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge University Press, 2012
Mô tả
166tr ; 28 cm + 1CD
ISBN
9780521179485
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, IELTS
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: starting somewhere new, it's good for you, getting the message across, new media, the world in our hands, making money, spending money, relationships, fashion and design.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002420  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6785