Complete IELTS. Bands 6.5-7.5. Student's book without answers

Ký hiệu xếp giá
428.24 B871c 2013
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge University Press, 2013
Mô tả
187tr ; 28 cm + 1CD
ISBN
9781107625082
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, IELTS
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: getting higher qualifications, colour my world, a healthy life, art and the artist, stepping back in time, IT society, our relationship with nature, across the universe.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002419  Còn  Đang mượn  NV0001020  Phan Nhật Hoàng Linh  19/02/2024 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3792