Complete IELTS. Bands 4-5. Student's book without answers

Ký hiệu xếp giá
428.24 B871c
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge University Press, 2012
Mô tả
198tr ; 28 cm + 1CD
ISBN
9780521179560
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, IELTS
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: great places to be, people's lives, getting from A to B, it was all new once, animal world, being human, literacy skills, tourist attractions, every drop counts, building design.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002418  Còn  Đang mượn  NV0000876  Lê Thị Khánh Linh  07/07/2024 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3702