Presenting

Ký hiệu xếp giá
658.452 L9139
Dewey
658.452
Xuất bản
1. - Delta publishing, 2006
Mô tả
64tr ; 30 cm + 1 CD
ISBN
9781900783958
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thuyết trình
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: the first few minutes, using equipment, organizing what you want to say, maintaining interest, dealing with problems and questions, summarizing and concluding.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002417  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3797