English for management studies in higher education studies: Course book

Ký hiệu xếp giá
428.24 C7891e 2009
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Garnet Education, 2009
Mô tả
137tr ; 28 cm + 2 CD
ISBN
9781859644409
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, quản lý
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: what is leadership?, culture and change, organizations and operations, production management, strategy and the business environment, finance for strategy, budgets, decision and risk, people as a resource, developing people, industrial relations, marketing management, management information systems.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002416  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4666