37 án lệ đầu tiên của Việt Nam: phân tích và luận giải

Ký hiệu xếp giá
347.597 L9266b
Dewey
347.597
Xuất bản
1. - H.: Tư Pháp, 2020
Mô tả
727tr ; 24 cm
ISBN
9786048119690
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pháp luật, quy định, án lệ, luận giải, bản án
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phân tích và luận giải 37 án lệ, trong từng án lệ tác giả sẽ trích dẫn các quy định của pháp luật liên quan đến án lệ đó, tiếp theo "lý giải" các kết luận pháp lý của án lệ thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật liên quan, nêu một số vấn đề có thể cần lưu ý khi áp dụng án lệ cụ thể sau khi đã phân tích và luận giải.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019699  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 11435