Mosaic two. A listening/speaking skills book: with learning strategies and language functions

Ký hiệu xếp giá
428.34 F385m 1997
Dewey
428.34
Xuất bản
3. - New York: McGraw-Hill Companies, 1997
Mô tả
269tr ; 23 cm
ISBN
9780071153690
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe, nói
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Chapter 1: Language and Learning; Chapter 2: Danger and Daring; Chapter 3: Man and Woman; Chapter 4: Mysteries Past and Present; Chapter 5: Transitions; Chapter 6: The Mind; Chapter 7: Working; Chapter 8: Breakthroughs; Chapter 9: Art and Entertainment; Chapter 10: Ethical Questions; Chapter 11: Medicine; Chapter 12: The Future.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000752  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8411