Mosaic one. A listening/speaking skills book: with learning strategies and language functions

Ký hiệu xếp giá
428.34 F385m 1996
Dewey
428.34
Xuất bản
3. - New York: McGraw-Hill Companies, 1996
Mô tả
206tr ; 23 cm
ISBN
9780071149143
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe, nói
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: New Challenges; Looking at Learning; Relationships; Health; High tech, Low Tech; Money Matters; Leisure Time; Creativity; Human Behavior; Crime and Punishment; The Physical World; Together on a Small Planet.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000307  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8092