Effective writing: a practical grammar review

Ký hiệu xếp giá
808.042 S869e
Dewey
808.042
Xuất bản
1. - Irwin/McGraw-Hill, 1998
Mô tả
172tr ; 26 cm
ISBN
9780071155984
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết, ngữ pháp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Preface; Case; Agreement and reference; Tense; Mood and voice; Modifiers; Connectives; Punctuation.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000724  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13363