Communication in the language classroom

Ký hiệu xếp giá
407.1 L9879c
Dewey
407.1
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1996
Mô tả
171tr ; 25 cm
ISBN
9780194335225
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, truyền thông
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Communicating inside and outside the classroom; Simplicity and accessibility; Teacher talk; Modification research: findings and implications; Teaching listening; Teaching speaking; Teaching reading; Teaching writing; Postscrip.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000733  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13500