Giáo trình Năng lượng tái tạo

Ký hiệu xếp giá
333.79 L595g
Dewey
333.79
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2021
Mô tả
182tr ; 24 cm
ISBN
9786046718710
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Năng lượng tái tạo; Giáo trình
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tổng quan hệ thống năng lượng mặt trời; bức xạ mặt trời và dữ liệu bức xạ mặt trời ; hệ thống pin quang điện; công nghệ và đặc tính kỹ thuật của pin quang điện; tính toán sản lượng điện và diện tích lắp đặt cho hệ thống pin quang điện; phương pháp mô phỏng các thông số kỹ thuật của hệ thống pin quang điện; khảo sát vị trí lắp đặt và phân tích bóng đổ; tổng quan về năng lượng gió ; tốc độ gió và năng lượng; hệ thống năng lượng gió; các dạng năng lượng tái tạo khác; năng lượng sinh khối; năng lượng đại dương; năng lượng địa nhiệt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019702  Còn  Rỗi          
100019703  Còn  Rỗi          
100019704  Còn  Rỗi          
100019705  Còn  Rỗi          
100019706  Còn  Rỗi          
100019707  Còn  Rỗi          
100019708  Còn  Rỗi          
100019709  Còn  Rỗi          
100019710  Còn  Rỗi          
100019711  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3356