Phương pháp phân tích luật viết

Ký hiệu xếp giá
340.1 N5766p
Dewey
340.1
Xuất bản
xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả
203tr ; 21 cm
ISBN
9786045764572
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
phương pháp phân tích, luật viết
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu luật viết, hoạt động phân tích luật viết và phương pháp phân tích luật viết. Trình bày các khả năng áp dụng những phương pháp phân tích luật viết trong nghiên cứu và thực hiện pháp luật ở Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019745  Còn  Rỗi          
100019746  Còn  Rỗi          
100019787  Còn  Rỗi          
100019788  Còn  Rỗi          
100019789  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3380