Practical pharmaceutics: an international guideline for the preparation, care and use of medicinal products

Ký hiệu xếp giá
615.1 Y99
Dewey
615.1
Xuất bản
1. - Cham: Springer, 2015
Mô tả
878tr ; 28 cm
ISBN
9783319371115
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bào chế, dược phẩm, nhà thuốc, hóa dược
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Preface -- Introduction -- Prescription assessment -- Availability of medicines -- Oral solids -- Oral liquids -- Pulmonary -- Oropharynx -- Nose -- Ear -- Eye -- Rectal and vaginal -- Dermal -- Parenteral -- Irrigations and dialysis solutions -- Radiopharmaceuticals -- Product design -- Physical chemistry -- Microbiology -- Statistics -- Quality risk management -- Stability -- Raw materials -- Containers -- Human resources -- Occupational health and safety -- Premises -- Equipment -- Basic operations -- Sterilisation methods -- Aseptic handling -- Quality requirements and analysis -- Documentation -- Production, quality control and validation -- Pharmaceutical quality systems -- Logistics -- Instructions for the use of medicines -- Impact on Environment -- Information sources.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002422  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2848