The complete guide to wiring: current with 2020-2023 electrical codes

Ký hiệu xếp giá
621.31924 C73762
Dewey
621.31924
Xuất bản
Updated 8th edition. - Beverly, MA: Cool Springs Press, an imprint of The Quarto Group, 2021
Mô tả
336tr ; 28 cm
ISBN
9780760371510
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nhà ở, thiết bị điện, hệ thống dây điện
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Introduction -- Working safely with wiring - Wire, cable & conduit -- Boxes & panels -- Switches -- Receptacles -- Preliminary work - Circuit maps -- Common wiring projects -- Repair projects -- Common wiring problems & solutions.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002492  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3992