How to repair automotive air-conditioning & heating systems

Ký hiệu xếp giá
629.27720288 C6269
Dewey
629.27720288
Xuất bản
1. - Forest Lake, MN: CarTech, 2019
Mô tả
144tr ; 28 cm
ISBN
9781613255001
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ô tô, điều hòa không khí, hệ thống sưởi, hệ thống thông gió, bảo dưỡng, sửa chữa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Introduction and history -- HVAC system -- AC refrigeration systems -- Diagnosis of the AC system -- Recovery, evacuation, and recharging the AC system -- Repairing the AC system -- Electrical operation and repair of the HVAC system -- Heating system.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002499  Còn  Rỗi          
200002500  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4538