Troubleshooting electronically controlled automatic transmission/transaxle

Ký hiệu xếp giá
629.22 G283
Dewey
629.22
Xuất bản
1. - [K.đ.]: [Knxb], 2017
Mô tả
94tr ; 28 cm
ISBN
9781520726793
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa, tự động
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Gear Principles -- The Planetary Gear-set -- Torque Converters & Torque Converter Clutches -- Stall and mainline pressure testing -- Automatic Transmission Fluid problems troubleshooting -- Input & Output Sensing Devices to the (PCM & TCM) -- Transmission solenoids -- Charging System -- Pulse Width Modulation -- Voltage drop measurements on transmission solenoids -- Network problems on CAN BUS System.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002425  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3781