Thuế - Tax 2022 - Biểu thuế xuất khẩu - nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

Ký hiệu xếp giá
336.2009597 T532t 2022
Dewey
336.2009597
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả
1511tr ; 32 cm
ISBN
9786043354935
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thuế, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, sách song ngữ
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Gồm các biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và ưu đãi WTO 2022: sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP; thuế suất thuế nhập khẩu thông thường; biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng trong phạm vi ASEAN; biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019753  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3735