Bank 4.0: Ngân hàng số: giao dịch mọi nơi, không chỉ ở ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
332.178 K522
Dewey
332.178
Xuất bản
Tái bản lền thứ 2. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2021
Mô tả
446tr ; 24 cm
ISBN
9786048057893
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
dịch vụ ngân hàng; công nghệ số; đổi mới công nghệ
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cung cấp các kiến thức cũng như thông tin thực tiễn về các mô hình ngân hàng chuyển đổi số thành công trên thế giới hiện nay. Dự báo xu hướng tương lai của ngành ngân hàng; đưa ra các tiêu chí chấm điểm "số hoá" cho các ngân hàng hiện nay, giúp người làm ngân hàng biết chính xác vị trí của mình trên hành trình chuyển đổi số, đồng thời xác định định hướng đúng đắn trên con đường tiến tới ngân hàng 4.0
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019770  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 12029