How languages are learned

Ký hiệu xếp giá
401.93 L7239h
Dewey
401.93
Xuất bản
2. - Oxford: Oxford University Press, 1999
Mô tả
192tr ; 25 cm
ISBN
9780194370004
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: learning a first language; theoretical approaches to explaining second language learning; factors affecting second language learning; learner language; Observing second language teaching; second language learning in the classroom; popular ideas about language learning.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000734  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14107