Bình luận khoa học Bộ luật Lao động năm 2019

Ký hiệu xếp giá
344.59701 B6137l 2022
Dewey
344.59701
Xuất bản
Tái bản lần thứ 1. có sửa chữa, bổ sung. - H.: Tư Pháp, 2022
Mô tả
647tr ; 24 cm
ISBN
9786048126254
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
pháp luật; bình luận; Bộ luật Lao động
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu tổng quan Bộ luật Lao động năm 2019 với những qui định chung và qui định cụ thể về: việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động, hợp đồng lao động, giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề, tiền lương, kỷ luật lao động...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019793  Còn  Rỗi          
100019794  Còn  Rỗi          
100019795  Còn  Rỗi          
100019796  Còn  Rỗi          
300001196  Còn  Rỗi          
300001197  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1397