Bình luận luật nhà ở năm 2014

Ký hiệu xếp giá
346.597043 B6137l 2018
Dewey
346.597043
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2018
Mô tả
615tr ; 24 cm
ISBN
9786045999561
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
pháp luật; luật nhà ở; Việt Nam; bình luận
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bình luận chuyên sâu các quy định của Luật Nhà ở năm 2014 trong mối quan hệ với các văn bản pháp luật có liên quan như: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013... nhằm xây dựng một cách hiểu thống nhất và toàn diện.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019797  Còn  Rỗi          
100019798  Còn  Rỗi          
100019799  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6108