Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam: Bản án và bình luận bản án: Sách chuyên khảo. T.2

Ký hiệu xếp giá
346.59702 D6314l 2 2022
Dewey
346.59702
Xuất bản
Xuất bản lần thứ 5. - H.: Hồng Đức, 2022
Mô tả
917tr ; 21 cm
ISBN
9786043512878
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Bản án; Bình luận; Pháp luật; Việt Nam; Sách chuyên khảo
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bình luận các bản án được thể hiện quyết định quan điểm cuối cùng của Toà án về vấn đề pháp lý, đối chiếu với băn bản quy phạm pháp luật, quan điểm của các học giả cũng như kinh nghiệm nước ngoài về những vấn đề cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019832  Còn  Rỗi          
100019833  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7512