9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng: Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật Dân sự (hiện hành)

Ký hiệu xếp giá
346.59702 T871c 2021
Dewey
346.59702
Xuất bản
Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả
607tr ; 21 cm
ISBN
9786045767924
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pháp luật; Hợp đồng dân sự, Bộ luật Dân sự; Việt Nam; Đảm bảo nghĩa vụ
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Những thông tin cơ bản về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng theo qui định của Bộ luật Dân sự hiện hành như: Giao dịch bảo đảm và tài sản bảo đảm, các biện pháp bảo đảm, điều kiện bảo đảm, hợp đồng bảo đảm, thủ tục và hiệu lực bảo đảm, xử lí tài sản bảo đảm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019880  Còn  Rỗi          
100019881  Còn  Rỗi          
100019882  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 11399