Kinh tế học vi mô

Ký hiệu xếp giá
338.5 M2789k 2022
Dewey
338.5
Xuất bản
6. - H.: Hồng Đức, 2022
Mô tả
555tr ; 24 cm
ISBN
9786043804645
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kinh tế vi mô; Kinh tế học
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu mười nguyên lý của kinh tế học, thị trường vận hành như thế nào, thị trường và phúc lợi, kinh tế học của khu vực công, hành vi của doanh nghiệp và tổ chức ngành, kinh tế học về thị trường lao động và các chủ đề nghiên cứu nâng cao.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100020360  Còn  Rỗi          
100020361  Còn  Rỗi          
100020362  Còn  Rỗi          
300001117  Còn  Rỗi          
300001120  Còn  Rỗi          
300001194  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5948