Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
343.07 G434 2023
Dewey
343.07
Xuất bản
Tái bản lần 3, có sửa đổi và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2023
Mô tả
709tr ; 21 cm
ISBN
9786043512557
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pháp luật; Kinh doanh; Giáo trình
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày những vấn đề lý luận chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh; doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh; công ty hợp danh; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp nhà nước; tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; những vấn đề chung về phá sản và pháp luật phá sản; thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001159  Còn  Rỗi          
300001160  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6908