Giáo trình Tư pháp quốc tế

Ký hiệu xếp giá
340.907 G434 2023
Dewey
340.907
Xuất bản
1. - H.: Hồng Đức, 2023
Mô tả
633tr ; 21 cm
ISBN
9786043894066
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tư pháp quốc tế; Giáo trình
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tổng quan về tư pháp quốc tế; chủ thể quan hệ pháp luật; xung đột pháp luật; áp dụng pháp luật nước ngoài; thẩm quyền của Toà án quốc gia đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; uỷ thác tư pháp quốc tế; công nhận và cho thi hành bản án, quyết định nước ngoài tại Việt Nam; quan hệ sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001161  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 7015