Giáo trình Luật lao động

Ký hiệu xếp giá
344.59701 G434 2023
Dewey
344.59701
Xuất bản
Tái bản, có sửa đổi, bổ sung. - H.: Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, 2023
Mô tả
705tr ; 21 cm
ISBN
9786043893885
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Luật lao động; Việt Nam; Giáo trình
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động Việt Nam; Lịch sử phát triển và nguồn của Luật Lao động Việt Nam; Việc làm và đào tạo nghề; Hợp đồng lao động; Cho thuê lại lao động; Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Tiền lương; An toàn, vệ sinh lao động; Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Lao động đặc thù; Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; Đối thoại xã hội và cơ chế ba bên; Thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể; Quản lý nhà nước về lao động và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động; Giải quyết tranh chấp lao động và đình công.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001198  Còn  Rỗi          
300001199  Còn  Rỗi          
300001200  Còn  Rỗi          
300001201  Còn  Rỗi          
300001202  Còn  Rỗi          
300001203  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 7587