55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự (hiện hành)

Ký hiệu xếp giá
345.597 T8332n 2022
Dewey
345.597
Xuất bản
Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
Mô tả
323tr ; 24 cm
ISBN
9786045776414
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Luật hình sự; Việt Nam; Tội danh; Pháp luật
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu cách xác định tội danh bằng nhau, tội danh nặng hơn và tội danh nhẹ hơn; nêu phương pháp học - hiểu - nhớ tội danh, các vấn đề cần lưu ý và làm sáng tỏ những điểm mấu chốt phân biệt 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự năm 2015.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001206  Còn  Rỗi          
300001207  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9894