Điện tử công suất: tính toán, mô phỏng, thực hành

Ký hiệu xếp giá
621.317 Q12d 2017
Dewey
621.317
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2017
Mô tả
400tr ; 24 cm
ISBN
9786046482284
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Điện tử công suất
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu linh kiện điện tử công suất; tính toán mạch chỉnh lưu tương ứng; các bài tập giới thiệu vẽ và mô phỏng mạch chỉnh lưu không điều khiển một pha và ba pha, chỉnh lưu điều khiển toàn phần một pha và ba pha trong PSIM.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100020101  Còn  Rỗi          
100020102  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1120