Bào chế và sinh dược học. T.1

Ký hiệu xếp giá
615.1 B221c 2022
Dewey
615.1
Xuất bản
Xuất bản lần thứ 2. - H.: Y học, 2022
Mô tả
299tr ; 27 cm
ISBN
9786046657729
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Bào chế; Dược học; Sinh dược học; Thuốc
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 1 trình bày đại cương về bào chế và sinh dược học, dung dịch thuốc, nhũ tương thuốc, hỗn dịch thuốc, thuốc tiêm - thuốc tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt và thuốc dùng qua đường hô hấp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100020547  Còn  Rỗi          
100020570  Còn  Rỗi          
100020571  Còn  Rỗi          
100020573  Còn  Rỗi          
100020574  Còn  Rỗi          
100020575  Còn  Rỗi          
100020576  Còn  Rỗi          
100020577  Còn  Rỗi          
100020578  Còn  Rỗi          
100020579  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5738