Kinh nghiệp tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử

Ký hiệu xếp giá
959.7 K555n
Dewey
959.7
Xuất bản
1. - Hồng Đức; Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2020
Mô tả
290tr ; 21 cm
ISBN
9786048908676
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Lịch sử; Quản lý; Nông thôn; Việt Nam
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu khái quát về lịch sử quản lý nông thôn và đánh giá về thể chế chính trị xã hội nông thôn Việt Nam; những kinh nghiệm lịch sử trình bày theo thứ tự thời gian từ thời kỳ phong kiến qua thời kỳ thực dân đến thời kỳ xây dựng nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập hợp các chuyên đề nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau như: So sánh làng ấp Bắc Bộ với Nam Bộ, kinh nghiệm quản lý nông thông bằng hương ước, kinh nghiệp quản lý các làng ấp phía nam, các làng bản ở miền núi rừng, loại hình làng công giáo ở miền duyên hải.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100020714  Còn  Rỗi          
100020715  Còn  Rỗi          
100020716  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3551