Chiến lược dữ liệu - Lợi thế vượt trội từ big data, phân tích dữ liệu & IoT

Ký hiệu xếp giá
658.4038 M358c 2019
Dewey
658.4038
Xuất bản
Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2019
Mô tả
271tr ; 24
ISBN
9786045893159
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Big data; IoT; Phân tích dữ liệu; Chiến lược dữ liệu; Kinh doanh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày kiến thức về dữ liệu, cách thức tối đa hoá sức mạnh của dữ liệu, xác định nhu cầu về chiến lược dữ liệu, sử dụng dữ liệu để cải thiện các quyết định, hoạt động kinh doanh, tạo ra doanh thu từ dữ liệu, tìm nguồn cung ứng và thu thập dữ liệu...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100020467  Còn  Rỗi          
100020468  Còn  Rỗi          
100020469  Còn  Rỗi          
100020470  Còn  Rỗi          
100020471  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6083