CEH v11 certified ethical hacker study guide

Ký hiệu xếp giá
005.8 M5853c 2021
Dewey
005.8
Xuất bản
1st. - Indianapolis: Sybex, 2021
Mô tả
663tr ; 24 cm
ISBN
9781119800286
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Mạng máy tính; Biện pháp bảo mật; Biện pháp an ninh; Chứng nhận
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Ethical hacking; Networking foundations; Security foundations; Footprinting and reconnaissance; Scanning networks; Enumeration; System hacking; Malware; Sniffing; Social engineering; Wireless security; Attack and defense; Cryptography.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002456  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8587