Hương ước cổ làng xã đồng bằng Bắc Bộ

Ký hiệu xếp giá
390.09597 V986h 2018
Dewey
390.09597
Xuất bản
Tái bản có sửa chữa. - Tp. Hồ Chí Minh: Khoa học xã hội; Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt, 2018
Mô tả
322tr ; 23 cm
ISBN
9786049561795
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Văn hóa; Hương ước; Làng xã; Đồng bằng Bắc Bộ; Việt Nam
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách phản ánh chân thực bức tranh làng xã Việt Nam nói chung, làng xã đồng bằng Bắc Bộ nói riêng thông qua việc phân tích và hệ thống hóa nhiều bản hương ước cổ ở khu vực này; Nội dung chủ yếu của hương ước; Ảnh hưởng của giáo lý Nho giáo và vai trò của hương ước đối với đời sống cộng đồng làng xã.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100020753  Còn  Rỗi          
100020754  Còn  Rỗi          
100020755  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3637