Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
398.09597 N5763t 2022
Dewey
398.09597
Xuất bản
1. - Nxb Hà Nội; Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2022
Mô tả
520tr ; 24 cm
ISBN
9786043593198
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Văn hóa dân gian; Tín ngưỡng dân gian; Việt Nam
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu một số tín ngưỡng và văn hoá tín ngưỡng ở Việt Nam: tín ngưỡng các tộc người ở Việt Nam, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng Đức Thánh Trần, tín ngưỡng nghề nghiệp, mẫu thần Chăm, bà Chúa xứ, mẫu thần đa văn hoá...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100020711  Còn  Rỗi          
100020712  Còn  Rỗi          
100020713  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 11919