Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam: sách chuyên khảo

Ký hiệu xếp giá
341.752 B6137l 2021
Dewey
341.752
Xuất bản
1. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả
319tr ; 24 cm
ISBN
9786045765654
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pháp luật; Đầu tư nước ngoài; Án lệ; Sách chuyên khảo
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày các vấn đề lý luận cơ bản về bình luận án lệ tiêu biểu liên quan đến nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế; Bình luận các án lệ liên quan đến bảy nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế: nguyên tắc tước quyền sở hữu, nguyên tắc bồi thường cho việc tước quyền sở hữu, nguyên tắc đối xử công bằng và thỏa đáng, nguyên tắc bảo hộ chống lại sự từ chối công lý, nguyên tắc bảo hộ an toàn và an ninh đầy đủ, nguyên tắc không phân biệt đối xử, nguyên tắc tự do chuyển tiền.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100020665  Còn  Rỗi          
100020666  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10180