Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Ký hiệu xếp giá
005.12 L655c 2018
Dewey
005.12
Xuất bản
Tái bản lần 2. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2018
Mô tả
227tr ; 24 cm
ISBN
9786048030551
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tin học; Mô hình hóa; Lập trình hướng đối tướng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu tổng quan về mô hình hoá phần mềm. Trình bày các khái niệm cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng. Yêu cầu hệ thống và mô hình nghiệp vụ. Các mô hình phân tích, thiết kế đối tượng, động thái, thiết kế tương tác, kiến trúc logic, kiến trúc vật lý, mô hình phân tích và thiết kế một ca sử dụng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100020538  Còn  Rỗi          
100020539  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7462