Tự học Photoshop CC toàn tập

Ký hiệu xếp giá
006.68 P534t 2020
Dewey
006.68
Xuất bản
Tái bản bổ sung lần 2. - Thanh niên, 2020
Mô tả
400tr ; 24 cm
ISBN
9786043170733
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Phần mềm Photoshop; Đồ hoạ máy tính; Sách tự học
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tổng quan về Photoshop CC, hiển thị và các hệ thống đo lường, tùy chỉnh các bạn làm việc, sử dụng công cụ chọn vùng; chỉ dẫn cách làm việc với bảng điều khiển History, làm việc với Adjustment, Layers, Filters và Tools, làm việc với Layer Style, làm việc với Automate; Tìm hiểu về Colors và Channals, sử dụng Paint, Shape Drawing và các công cụ Eraser, sử dụng bảng điều khiển Panel, quảng cáo với Type,...và 8 bài tập nhỏ đi kèm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100020540  Còn  Rỗi          
100020541  Còn  Rỗi          
100020542  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1445