Q: skills for success. 1. Listening and speaking

Ký hiệu xếp giá
428.34 S2836q 1
Dewey
428.34
Xuất bản
Third edition. - Oxford: Oxford University Press, 2020
Mô tả
190tr ; 26 cm
ISBN
9780194905138
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh; Nghe; Nói; Đàm thoại
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: business, cognitive science, sociology, physiology, psychology, marketing, behavioral science.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002484  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8565