Communication skills for the healthcare professional

Ký hiệu xếp giá
610.696 M1316c
Dewey
610.696
Xuất bản
Enhanced second edition. - Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2020
Mô tả
264tr ; 23 cm
ISBN
9781284219999
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Bác sĩ; Bệnh nhân; Giao tiếp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Communication and the quality of care; Nonverbal communication; Verbal communication; Professional communication and behavior; Modifying communication to a patient's unique needs; Adapting communication to a patient's ability to understand; Cultural sensitivity; Interviewing techniques; Patient education; Electronic communication; The communication skills you need to land that first job; Fundamental writing skills.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002462  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6085