Improve your communication skills: how to build trust, be heard and communicate with confidence

Ký hiệu xếp giá
651.7 B2551i
Dewey
651.7
Xuất bản
6th edition. - London; New York: Kogan Page, 2022
Mô tả
156tr ; 22 cm
ISBN
9781398605824
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kinh doanh; Kỹ năng giao tiếp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: What is communication?; What’s your communication style?; Seven ways to improve your conversations; The skills of enquiry; The skills of persuasion; Tough conversations; Making a presentation; Putting it in writing; Networked – The new conversation.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002453  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6929