Poisoning & drug overdose

Ký hiệu xếp giá
615.9 P754a
Dewey
615.9
Xuất bản
8. - New York: McGraw Hill, 2022
Mô tả
763tr ; 21 cm
ISBN
9781264827237
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Thuốc; Ngộ độc; Quá liều; Điều trị
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Provides a stepwise approach to the evaluation and treatment of coma, seizures, shock, and other complications of poisoning and the proper use of gastric decontamination and dialysis procedures. Lists specific poisons and drugs, as well as the pathophysiology, toxic dose and level, clinical presentation, diagnosis, and specific treatment associated with each substance. Covers descriptions of therapeutic drugs and antidotes, including pharmacology indications, adverse effects, drug interactions, and recommended dosage. Describes the approach to hazardous materials incidents; the evaluation of occupational exposures; and the toxic effects, physical properties, and workplace limits for over 500 common industrial chemicals.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002444  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2205